Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na wydarzenie sportowe Białołęki w 2021 roku

33%

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Oświadczenie osoby zgłaszającej: