Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Sportową osobowość 2021 roku

33%

Imię i Nazwisko zgłaszanego kandydata

 

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Kandydat, którego postawa sportowa zasługuje na szczególne wyróżnienie zarówno za jednorazową postawę w danym roku kalendarzowym oraz za całokształt działalności na rzecz sportu warszawskiego.

Oświadczenie kandydata: