Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Najpopularniejszą sportową drużynę klubową Białołęki w 2021 roku

33%

Nazwa drużyny/szkoły/klubu sportowego

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Imię i Nazwisko trenera

Osiągnięcia sportowe drużyny w 2021 r.

Oświadczenie trenera zgłaszającego drużynę/szkołę/klub sportowy: