Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Najlepszego Trenera Białołęki w 2021 roku

33%

Imię i Nazwisko zgłaszanego kandydata

Adres zamieszkania kandydata
 

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE PODOPIECZNYCH/DRUŻYNY* KANDYDATA W 2021 ROKU (dot. sportowców urodzonych w 2005 roku i młodszych)

Oświadczenie kandydata: