Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Najlepszy Młody Sportowiec z Niepełnosprawnościami w 2021 roku (rok urodzenia 2005-2008)

33%

Imię i Nazwisko zgłaszanego kandydata

Adres zamieszkania kandydata
 

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie. Maksymalny rozmiar 10 MB

nieobowiązkowe

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego

Osiągnięcia sportowe kandydata w 2021 r.

Kolejne osiągnięcia od nowej linii

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata: