Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Najlepszą drużynę Białołęki w 2021 roku

33%

Nazwa drużyny/szkoły/klubu sportowego

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Imię i Nazwisko trenera

Osiągnięcia sportowe drużyny/szkoły/klubu w 2021 r.

Oświadczenie trenera zgłaszającego drużynę/szkołę/klub sportowy: