Zgłoszenie kandydatury do XIX Plebiscytu na Młody Talent Białołęki w 2021 roku

33%

Imię i Nazwisko zgłaszanego kandydata

Adres zamieszkania kandydata
 

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego

Osiągnięcia sportowe kandydata w 2021 r.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata: