Zgłoszenie kandydatury do XVII Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki w 2019 roku

Strona 1 z 3

Imię i Nazwisko zgłaszanego kandydata

Adres zamieszkania kandydata
 

Prześlij nam zdjęcie kandydata, które jest niezbędne do wzięcia udziału w plebiscycie.

nieobowiązkowe

Imię i Nazwisko opiekuna prawnego

Osiągnięcia sportowe kandydata w 2019r.

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna kandydata: